Bà Ngô Xuân Duyên

Ngô Xuân Duyên

International Bussiness

More Info

Sơ lược bản thân
Họ và tên: Ngô Xuân Duyên
Học vị: Cử nhân
Lĩnh vực: Kinh doanh quốc tế
Kinh nghiệm chuyên môn
2012- Nay: Trưởng phòng kinh doanh công ty QTM Logistics (Malaysia)
Kinh nghiệm giảng dạy
Đào tạo, huấn luyện nhân viên mới tại công ty
Thông tin liên hệ:
Email: duyenngotx@gmail.com

messenger-link
hotline
zalo-link