Giới thiệu

GIỚI THIỆU

Viện đào tạo nhân lực chất lượng cao TMT (TMT training institute) hình thành nhằm mục tiêu tạo dựng hệ sinh thái khép kín trong lĩnh vực KINH TẾ – TÀI CHÍNH, đặc biệt là lĩnh vực trọng điểm Logistics và quản lý chuỗi cung ứng tại Việt Nam, có sự tham gia của các trường đại học, doanh nghiệp, Hiệp hội… hướng tới mô hình đào tạo và cung cấp nhân lực chất lượng cao theo đúng yêu cầu thực tiễn của thị trường tuyển dụng.

TMT mang đến các giải pháp tổng thể về đào tạo nhân lực cho các khách hàng cá nhân (sinh viên, người đi làm…) và đơn đặt hàng đào tạo từ doanh nghiệp. Đồng thời, cũng cung cấp các chương trình huấn luyện thực tế, mang lại lợi ích trực tiếp cho các doanh nghiệp, tổ chức thông qua việc đào tạo tri thức quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế nhưng phù hợp thực tiễn tại Việt Nam.

MỤC TIÊU

 • Cung cấp nguồn nhân lực đã đào tạo & huấn luyện nghiệp vụ cho các doanh nghiệp trong hệ sinh thái KINH TẾ, TÀI CHÍNH, LOGISTICS và QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG: Các công ty thương mại dịch vụ, bất động sản (Nhân viên kinh doanh, nhân viên đàm phán và đấu thầu quốc tế…), Công ty tài chính (chuyên viên phân tích tài chính), Các đại lý hoặc công ty Logistics (Hãng tàu, Hãng vận tải hàng không, Công ty vận tải đường bộ, Công ty Forwarders, các trung tâm phân phối, nhà máy sản xuất, hãng chuyển phát nhanh nội địa và quốc tế, hãng bảo hiểm…)
 • Cung cấp nhân lực theo đơn đặt hàng doanh nghiệp.
 • Mục tiêu hướng đến đào tạo nhân lực chất lượng cao theo mô hình nâng bậc quản trị (chức danh thăng tiến).

I. TẦM NHÌN

Viện TMT tự hào trở thành người tiên phong trong lĩnh vực đào tạo và huấn luyện nhân lực chất lượng cao cho hệ sinh thái KINH TẾ, TÀI CHÍNH, LOGISTICS và QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG, kết nối giữa học viên và doanh nghiệp bằng giáo dục trãi nghiệm và thực hành.

 

 

tầm nhìn TMT Institute

 

II. SỨ MỆNH

Viện TMT đào tạo kiến thức thực tiễn cho học viên, hướng đến cung cấp cho thị trường lao động một đội ngũ nhân lực KINH TẾ, TÀI CHÍNH, LOGISTICS và QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG đóng góp nhiều giá trị tích cực cho bản thân, doanh nghiệp và cộng đồng.

 

sứ mệnh TMT institute

III. GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • ĐỔI MỚI (INNOVATION): Viện TMT không ngừng đổi mới và nâng tầm chương trình đào tạo nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu của doanh nghiệp và giúp sinh viên có nhiều kiến thức thực tiễn.

   

  • KỶ LUẬT (DISCIPLINE): Viện TMT hướng đến môi trường làm việc tự do nhưng trong khuôn khổ kỷ luật, tuân thủ những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, xây dựng giá trị bản thân từ bên trong.

   

  • TÔN TRỌNG (RESPECT): Viện TMT tôn trọng đối tác, học viên, nhân viên trên cơ sở bình đẳng về quyền lợi và trách nhiệm.

   

CÁC VỊ TRÍ NGHỀ NGHIỆP ĐÀO TẠO

CÁC VỊ TRÍ NGHỀ NGHIỆP ĐÀO TẠO CHỦ LỰC

  GIAI ĐOẠN 1 GIAI ĐOẠN 2 GIAI ĐOẠN 3
THỜI GIAN 09.2022 – 01.2023 03.2023 – 12.2023 01.2024-12.2024
 

 

 

 

VỊ TRÍ NGHỀ NGHIỆP ĐÀO TẠO

Đào tạo và huấn luyện quản trị doanh nghiệp Đào tạo và huấn luyện quản trị doanh nghiệp Đào tạo và huấn luyện quản trị doanh nghiệp
Chứng từ xuất nhập khẩu Chứng từ xuất nhập khẩu Chứng từ xuất nhập khẩu
Sale logistics Sale logistics Sale logistics
Thu mua nội địa & quốc tế Thu mua nội địa & quốc tế Thu mua nội địa & quốc tế
Thanh toán quốc tế Thanh toán quốc tế Thanh toán quốc tế
Nghiệp vụ hải quan Nghiệp vụ hải quan Nghiệp vụ hải quan
Hàng hoá nguy hiểm Hàng hoá nguy hiểm
Quản lý kho bãi Quản lý kho bãi
Chuyên viên hàng hoá Hàng Không Chuyên viên hàng hoá Hàng Không
Chuyên viên phân tích Tài Chính Chuyên viên phân tích Tài Chính
  Nghiệp vụ thuế
  Quản lý sản xuất
messenger-link
hotline
zalo-link