Chuyên gia

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN CHUYÊN MÔN

Chủ tịch hội đồng

GS.TS Đoàn Thị Hồng Vân

Kinh doanh quốc tế, xuất nhập khẩu, logistics, supply chain

Phó chủ tịch hội đồng

TS Jin Sato

Reverse Logistics (Logistics thu hồi)

Ủy viên hội đồng

TS. Philip Royne

Distribution Center (DC)

Ủy viên hội đồng

TS. Bùi Nhật Lê Uyên

Supply Chain Planning

HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA

CÁC ĐỐI TÁC KHÁC

messenger-link
hotline
zalo-link