Phó chủ tịch hội đồng Jin Sato

Jin Sato

Reverse Logistics (Logistics thu hồi)

Sơ lược bản thân

  • Họ và tên: Jin Sato
  • Học vị: Tiến sĩ (PhD)
  • Lĩnh vực: Reverse Logistics (Logistics thu hồi)

Kinh nghiệm chuyên môn

  • 2020-nay: Giám đốc giáo dục môi trường, lĩnh vực tái chế, thu hồi, AOBA Inc – một công ty dẫn đầu trong lĩnh vực reverse logistics tại Đông Bắc, Nhật Bản
  • 2009 – 2020: Chủ tịch, AOBA Inc.

Kinh nghiệm giảng dạy

  • 2017 – nay: hợp tác nghiên cứu, Đại học Seijo, Tokyo.
  • 2022 – nay: hợp tác nghiên cứu, Đại học Tohuku, Sendai.

Thông tin liên hệ:

Email: jintoro28@gmail.com

messenger-link
hotline
zalo-link