Bà Phạm Thị Mỹ Dung

Phạm Thị Mỹ Dung

Business Administration - Logitics

Sơ lược bản thân

  • Họ và tên: Phạm Thị Mỹ Dung
  • Học vị: Cử nhân
  • Lĩnh vực: Quản trị kinh doanh - Logistics

Kinh nghiệm chuyên môn
7.2022- Nay: Trưởng nhóm giám sát giá (Pricing Supervisor) tại Công ty TNHH Giao Nhận Quốc Tế Hòa Phát (Việt Nam)
9.2016 -7.2022: Trưởng nhóm chăm sóc khách hàng (Pricing/CS Supervisor) tại Công ty TNHH Giao Nhận Quốc Tế GSA (Việt Nam)
10.2010-9.2016: Quản lý mã hàng tại Công ty TNHH TM Tân Bạch Dương (Mỹ)
Kinh nghiệm giảng dạy
Đạo tào hướng dẫn nhân viên mới tại công ty
Thông tin liên hệ:
Email: mydung0507@hotmail.com

messenger-link
hotline
zalo-link