Ông Lê Hồng Minh

Hồng Minh

International Bussiness - Logitics

Sơ lược bản thân

  •  Họ và tên: Lê Hồng Minh
  • Học vị:
    • Cử nhân
    • FIATA TOT (Train the trainer)
  • Lĩnh vực: Kinh doanh quốc tế - Logistics
More Info

Kinh nghiệm chuyên môn:
07.2022- Nay: Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Giao Nhận Quốc Tế Hòa Phát (Việt Nam)
2004- 07.2022: Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Giao Nhận Quốc Tế GSA (Việt Nam)
Chuyên gia về hàng nguy hiểm bằng đường hàng không (chứng chỉ IATA)
Kinh nghiệm giảng dạy
2018 – Nay: Giảng viên tại TĐT University and Vilas.
Thông tin liên hệ:
Email: lehongminh2003@gmail.com

messenger-link
hotline
zalo-link