ThS. Phạm Thị Xuân Nhật

Phạm Thị Xuân Nhật

Quản trị kinh doanh

Sơ lược bản thân

  • Họ và tên: Phạm Thị Xuân Nhật
  • Học vị: Thạc sĩ
  • Lĩnh vực: Quản trị kinh doanh
More Info

Kinh nghiệm chuyên môn
04.2020 – Nay: Giám đốc Logistics của tập đoàn ISA tại Việt Nam (Đức)
11.2015 – 10.2019: Tổng quản lý (GM) công ty World Blis Logistics (Hàn Quốc)
04.2011- 11.2015: Trưởng phòng xuất công ty Kline Logistics (Nhật Bản)
Kinh nghiệm giảng dạy
08-2018 – Nay: Viện đào tạo SOC
Thông tin liên hệ:
Email: xuannhat0712@gmail.com

messenger-link
hotline
zalo-link